Tantestület

Vízhányó Zsolt igazgató
matematika
Birosz Erika Alfonza SDR
Rendi igh. (hittan szak)
Kóczán Gabriella CJ igh.
matematika, fizika, hittan
Szabóné Fenyvesi Katalin igh.
matematika, informatika
Lobmayer András Igh.
biológia, hittan
+ Hargitai Anna Magna SDR
Görbe László - emeritus igazgató
Plébános: Kkmét, Piarista templom
Almási Miklós
Informatika
Ávár Barbara
Angol
Babos Péter
Testnevelés
Bálint Katalin
német
Bajcsi Gizella
német, magyar
Balla Lajos
rajz, művészettörténet
Büki Pál
történelem, olasz
Csaplár Kinga SDR nővér
Csikai Klára
angol
Csontos Attila
magyar
Csutka Éva
Testnevelés
Furák Szandra
Testnevelés
Gergely Gabriella
matematika
Harsányi Éva
német, történelem
Hegedűs Szabolcs
ének
Holczmann-né Dr. Fehér Ildikó
angol, történelem
Holicsné Csejk Gabriella
matematika, fizika, angol
Horváth István
angol, történelem
Jávor Gellért
történelem - földrajz
Kaszásné Katona Györgyike
angol
Keményné Orbán Krisztina
magyar, angol
Dr. Kerényi Lajos
hittan
Kertész Ágnes
angol, magyar
Király Ágnes
Angol
Kiss Orsolya
német, biológia
Kornyilovné dr. Máté Anita
angol, történelem
Kővári Annamária
angol, orosz
Kujbus Attiláné
matematika, fizika, informatika
Márkiné Solnay Márta
magyar, történelem
Murányi Ilona
magyar, hittan
Nagyné Margitán Gabriella
matematika, fizika
Németh Renáta
Testnevelés
Nosedáné Farkas Ágnes
angol, történelem
Tovább