Segédanyagok tankönyvrendeléshez
(Frissítve: 2019.06.19.)

 

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket a 2019/2020-as tanévre vonatkozó tankönyvrendelés menetéről.

A jelenlegi 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.nyd és 9.nye osztályok tanulói alanyi jogon, ingyenesen kapják tankönyveiket, amelyeket a kitöltött tankönyvrendelő lapok alapján az iskola rendel meg a Könyvtárellátótól (KELLO). A kiadott papíron az osztály által használt összes tankönyv szerepel, de csak azokat a könyveket válasszák ki a tankönyv raktári száma előtti üres téglalapba írt X-szel, amelyek valóban szükségesek gyermekük számára (pl. nyelvi csoportjának és választott fakultációjának megfelelően)! A tankönyvrendelő lap az iskola honlapjáról is letölthető.

A 10-12. évfolyamosok esetében kérjük, hogy szintén a rendelő lapon jelöljék a megrendelés szándékát. Számukra alanyi jogon nem jár ingyenes tankönyv, azonban normatív kedvezményre való jogosultság alapján ingyenes tankönyvellátásban részesülhet az a tanuló, aki:

  • tartósan beteg,

  • szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd,

  • 3 vagy több kiskorú (eltartott) gyermeket nevelő családban él,

  • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

  • gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

 

A fentiek alapján normatív kedvezményre jogosult tanulók a mellékelt igénylőlap kitöltésével jelezhetik az ingyenes tankönyv iránti igényüket. Az igénylőlap az iskola honlapjáról is letölthető, kérjük, hogy a tankönyvrendelő lappal együtt adják le. Idén az ingyenességre jogosító igazolásokat nem kell papír alapon beadni, mert az iskola elektronikusan le tudja kérdezni az adatokat. (7-9. évfolyamosoknak nem kell kitölteniük igénylőlapot, ők alanyi jogon részesülnek a tankönyvtámogatásban.)

A megrendelendő tankönyvek kiválasztásában segítség az iskola honlapjára feltett Excel táblázat a 2019. szeptembertől aktuális osztály jelzésekkel. Javasoljuk továbbá, hogy a tanulók szaktanáraikkal is konzultáljanak a rendelendő tankönyv ügyében (pl. előfordulhat, hogy a nyelvkönyvet nem fejezik be, ezért nem kell új könyv jövőre).

A megrendelőlapot és az ingyenes tankönyv igénylő lapokat április 29. hétfőig kérjük leadni.

A rövid határidőre való tekintettel lehetőség van a szkennelt formában való visszaküldésre is a tankonyv@szmg.hu email címre.

Kérdés esetén forduljanak Tóth Eszter tankönyvfelelőshöz a tankonyv@szmg.hu e-mail címen.

Budapest, 2019. április 24.

Lobmayer András

igazgató helyettes

10-12. évf (jövő tanévben) igénylőlapja tankönyvtámogatáshoz:

Segédanyag tankönyv-választáshoz (pl.: nyelvi csoportok...):

Az alábbi fájlok a kiosztott tankönyvrendelő lapok
név nélkül!
AZ OSZTÁLYNEVEK A KÖVETKEZŐ TANÉV OSZTÁLYNEVEI