Átjelentkezés más gimnáziumból - nyáron v. év közben

Az átjelentkezés menete:

 

Az átjelentkezést kitöltött Margitos adatlappal, és a kapcsolódó csatolmányok beküldésével kezdődik meg.  Ez letölthető a jobb oldalon található kék gombra kattintva is.

AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ:

  1. A LEGUTOLSÓ (értelem szerűn az évvégi v. a félévi) BIZONYÍTVÁNY MÁSOLAT

  2. PLÉBÁNOSI V. HITOKTATÓI AJÁNLÁS (HA VAN)

  3. MOTIVÁCIÓS LEVÉL

Mindezt digitalizálva kérjük beküldeni a titkarsag@szmg.hu címre.

Onnan válaszolunk, hogy mikor várjuk a felvételizőt matematika, magyar, és hit- és világnézet felmérőt írni. (Az utóbbi nem ismerete nem kizáró tényező.)

Az írásbeli után emilben jelezzük, hogy be hívjuk-e szóbelizni a jelentkezőt. Amennyiben igen, akkor a megadott időpontra várjuk a felvételizőt legalább az egyik gondviselővel, és a benyújtott iratok eredetijével.

Mikor várható az írásbeli?

  • Nyári jelentkezés során augusztus utolsó hete. Ekkor augusztus 20-a környékén jelentkezünk a pontos idővel.

  • Évközben: az adatlap és a csatolmányok beérkezése után néhány nappal.

Mikor várható a szóbeli?

  • Amennyiben az írásbelin megfelelt, úgy az írásbeli utáni napon, vagy néhány nappal később.

Mi várható a szóbelin?

  • A felvételiző fölolvas egy rövid szöveget, majd először arról beszélget  az iskola igazgatójával vagy annak megbízottjával;

  • ezután beszélgetnek még a diákélet élményeiről, hitbeli ismereteiről;

  •  illetve adategyeztetés és egyéb kérdések tisztázása történik meg.

Döntés: legkésőbb a szóbeli után egy-két napon belül.

Információk az iskolánkról:

Iskolánkba elsősorban hívő katolikus családok gyermekeinek jelentkezését várjuk, akik jelenleg hatodik vagy nyolcadik osztályba járnak. Természetesen szeretettel fogadjuk a nem katolikus testvérek jelentkezését is. Várjuk azok jelentkezését is, akiknek nem volt módjukban részt venni a katolikus nevelésben, de szeretnék gyermekeiket megismertetni a Katolikus Egyház tanításaival, és azért akarják iskolánkba íratni.

 

Gimnáziumunkban nemcsak az iskolai munka köt össze diákot, tanárt és szülőt, hanem közös hitünk is.  Az Egyházban közösséget alkotunk. Minthogy hitünk közös megünneplését az iskolai élet szerves részének tartjuk, nagyon fontos a közös szentmisén való részvétel.

 

A gimnázium oktatási rendje:

Általános információk

Emelt szintű képzések

Az utolsó két évfolyamban (11-12.) több tárgy (magyar, történelem, matematika, informatika, biológia, fizika, kémia) emelt szintű képzéséből választhatnak a diákok kettőt, mely leginkább fontos a továbbtanulásuk szempontjából, vagy amely leginkább érdekli őket.

 

Nyelv

Az „első” nyelvet (angol v. német) emelt óraszámban – heti négy órában oktatjuk.

A „második” nyelvet 9. osztálytól tanulják. Ez lehet angol, német, olasz, spanyol, francia, vagy orosz – a jelentkezők megfelelő számától függőn.

A 11-12. évfolyamban Nyelvvizsga előkészítőt hirdetünk.

Testnevelés

A 7-8-9-10. osztályoknak egy testnevelés órában van úszás. A többi tanulónak esetenként testnevelés órán vagy a tömegsport keretében van erre lehetősége. A 7-8-9. osztályosok egy órában néptánc oktatáson vesznek részt.

A tanítási időt követőn a tömegsport foglalkozásokon tanulóink tanári felügyelettel használhatják az uszodát, a tenisz- és sportpályákat illetve a tornatermeket, ebben az időben több versenysport-edzés zajlik.


Hat évfolyamos képzés


A hat évfolyamos a szülők és diákok elvárásainak megfelelően alaposabb és mélyebb tudást ad. Erre különösen odafigyelünk az oktatás során.

Hetedikben az első idegen nyelv az angol vagy a német. A diákok majd a 8. osztályban dönthetik el, hogy kilencediktől melyik nyelvet veszik föl „második nyelvként”.


Öt évfolyamos képzés (Angol v. német nyelvi előkészítő osztály)


A képzés során az első évben az angol vagy német nyelvet 18 órában tanulják a diákok.
Az első évben az angol vagy német nyelvi csoportot több tanár tanítja. A további évfolyamokon a diákok az iskola normál tanterve szerint haladnak. A második, választott idegen nyelv pedig az angol, német, francia, olasz, spanyol vagy orosz lehet.


A diákoktól elvárás, hogy a 11. évfolyam végéig nyelvvizsgát tegyenek az elsőnek választott nyelvből.
Az utolsó évfolyamon kötelező speciális angol, vagy német nyelvi kurzusok közül választhatnak.


A nyelvi előkészítő osztályba jelentkező diákok is a központi felvételi eljárásban vesznek részt. A jelentkezés feltételei a 9. osztályba jelentkezőkkel azonosak.


Négy évfolyamos képzés


Intézményünk négy évfolyamos képzése általános tantervű.

Átvétel más iskolából